Yeşil Binalar

Yeşil Yıldız Danışmanlığı

Yeşil Yıldız,  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2008 yılında başlatılan, çevreye duyarlı konaklama tesislerine verilen bir ‘’Çevre Etiketi‘’ sertifikasıdır. Yeşil Yıldız sertifikası doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, enerji verimliliğinin arttırılması, su tasarrufunun sağlanması, çevreye zararlı madde tüketimi ve atık miktarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve malzemelerin kullanımı gibi konulara eğilir ve bu çerçevede ‘’Sürdürülebilir Turizm’’ anlayışının Türkiye’de yerleştirilmesini amaçlar.

Yeşil Yıldız Sertifikası mevcut ve yeni konaklama tesislerine verilebilmektedir. ‘’Yönetim’’, ‘’Eğitim’’, ‘’Ekolojik Mimarlık’’,  ‘’Enerji’’ gibi başlıkları içeren 10 ana kategoriden oluşan bir sertifikalandırma sisteminden alınacak puanların değerlendirilmesi ile sonuçlandırılmaktadır.

Altensis, çevre dostu konaklama tesisi inşa etmek isteyen veya mevcut durumdaki tesisini sertifikalı hale getirmek isteyen  müşterilerine tam kapsamlı Yeşil Yıldız Sertifikası danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. 2003 yılından beri uluslararası yeşil bina projelerine hizmet etmiş  olan kuruluşumuz, enerji ve proje yönetimi alanlarındaki bilgisini de ortaya koyarak, Yeşil Yıldız sertifika sisteminin tüm gerekliliklerini yerine getirmek için tam kapsamlı çözümler sunmaktadır.