Hizmetler

Yeşil Binalar

Çevre Dostu “Yeşil” Binalar

Altensis Türkiye’nin lider sürdürülebilirlik yönetimi, yeşil bina danışmanlık ve mühendislik firmasıdır. Tamamladığı ve devam eden projelerinin toplam  hacmi 5 Milyar Doların üzerinde olan Altensis,  birçok yenilikçi ve  hesaplı  yeşil bina teknolojisinin, bu  binalarda uygulanmasını sağlamıştır.

Altensis’in etkinliğinin ve verimliliğinin altında yatan esas gerçek, geniş uzman kadrosunun sektörün içinden gelen,  tecrübeli  ve konusunda ciddi bilgi birikime sahip kişilerden oluşmasıdır.

Yeşil Bina Tecrübemiz

Her projede olduğu gibi yeşil bina projelerinde de başlamak kolay, hedeflendiği gibi bitirmek ise zor olan kısımdır. Altensis şu ana kadar sertifikalandırmış olduğu 350’den fazla proje ile Türkiye’ de bu konuda hizmet verenler arasında açık farkla en önde olmasının haricinde, şu anda çalıştığı 100’ün üzerinde projesi ve bu  projelerin bütçesel ve mekansal hacmi gözönünde bulundurulduğu  takdirde dünyanın konusunda önde gelen firmalarından biridir.

Dünyaca ünlü  birçok uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluş, geliştirdikleri birçok eşsiz projenin sürdürülebilirlik yolunda başarıya ulaşması için Altensis’i tercih etmektedir. Altensis tüm çalıştığı projelerde hedeflenen  başarıya, belirlenen sınırları aşmadan  ulaşmıştır.

Altensis ile çalışmak yeşil bina sertifikasyon sürecinde güvende olmak demektir.

Türkiye LEED / BREEAM Grafiği

Hizmet Farkı

Yeşil bina sertifikasını en uygun koşullarla ve başarıyla alabilmenin yolu doğru çözümler üretebilmekten ve bunları düzgün bir şekilde belgeleyebilmekten geçmektedir. Bu yükün kimin tarafından omuzlanacağı belli olmazsa, bu zaman kaybına ve ek maliyetlere neden olabilir, yapılacak yanlış seçimler istenilen sertifikanın alınmasını bile tehlikeye atabilir.

Altensis’in görev aldığı projelerde bu sorun ortadan kalkar. Çünkü Altensis projenin sertifika sürecini herşeyiyle ele alır, sadece danışmanlık yapmaz…

Altensis uzmanları, proje yönetimi yaklaşımıyla, sertifikasyon sürecinin tüm sorumluluğunu üstlenerek sürprizlere yer vermeyecek şekilde süreçleri yönetir. Altensis’ le çalışan firmalar, LEED ve BREEAM sertifikaları için gerekli tüm belgeleme, mühendislik hesaplamaları, başvuru dosyalarının hazırlanmasını, USGBC veya BRE’den gelen soruların cevaplandırılması ve genel süreç yönetimini Altensis’in tecrübeli ekibinin ellerine bırakmaktadır.

LEED Sertifikası Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri

BREEAM Sertifikası Danışmanlık, Denetleme ve Mühendislik Hizmetleri

Yeşil Bina Etüdü

Sıfır Enerji Evleri