Hizmetler

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ: Kişi veya kurumların, işlevlerini kaliteden ödün vermeden, çevreye daha saygılı bir biçimde yürütmeleri için gerekli stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasını içerir.

Altensis Türkiye’nin bu kapsamda hizmet veren ilk sürdürülebilirlik yönetimi şirketidir.

Altensis’in verdiği hizmetler özetle  şunlardır:

Çevre Dostu Yeşil Binalar

LEED Sertifikası Hizmetleri :  Altensis bünyesindeki uluslararası tecrübeye sahip LEED AP’ler (LEED uzmanları) ile yeni ve mevcut binaların LEED değerlendirme sürecinin her yönüyle yönetimi ve bu kapsamda gerekli  mühendislik, koordinasyon ve danışmanlık hizmetlerini başarıyla yürütür.

BREEAM Sertifikası Hizmetleri:  Altensis yetkili BREEAM denetçileri ile yeni binaların BREEAM sertifikası alması sürecinde denetleme, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sunar.

EDGE Sertifikası Hizmetleri: Altensis bünyesindeki tecrübeli kadrosu ile EDGE sertifikasının alınması yönünde gerekli hizmetleri sunmaktadır.

ENVISION Danışmanlık Hizmetleri: Altensis Envision konusunda uzman akredite  ENVISION SP (Sustainability Provider) uzman ekibiyle, Türkiye de giderek artmakta olan yol, köprü, enerji santrali, havaalanı, Metro v.b. altyapı projelerinde Envision danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Yeşil Yıldız Sertifikası Hizmetleri: Altensis, çevre dostu konaklama tesisi inşa etmek isteyen veya mevcut durumdaki tesisini sertifikalı hale getirmek isteyen  müşterilerine tam kapsamlı Yeşil Yıldız Sertifikası danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. 2003 yılından beri uluslararası yeşil bina projelerine hizmet etmiş  olan kuruluşumuz, enerji ve proje yönetimi alanlarındaki bilgisini de ortaya koyarak, Yeşil Yıldız sertifika sisteminin tüm gerekliliklerini yerine getirmek için tam kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Well Danışmanlık Hizmetleri: Altensis, binalarda insan sağlığını ve refahını ön planda tutan WELL Sertifikası alınması yönünde gerekli danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Yeşil Bina Etüdü: Mevcut binaların ne kadar yeşil bina olduğunun; enerji verimliliği, su verimliliği, iç mekan yaşam kalitesi, atık yönetimi, ulaşım imkanları vb. kriterlere göre, uluslararası yeşil bina sertifika sistemleri ve standartları kullanılarak berlirlenmesi hizmetidir.

Sıfır Enerji: Altensis senelik net enerji harcaması “sıfır” olan özel evlerin  tasarımı ve inşaatını  başarıyla gerçekleştirir.

Enerji Verimliliği

Enerji Yönetimi:  Altensis uzmanları binaların enerji tüketimlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve raporlanması, trend analizleri ile verimlilik olanaklarının belirlenmesi gibi konularda detaylı hizmetler sunmaktadır.

Enerji Etüdü / VAP:  Altensis detaylı etüdler ve ölçümler ile binadaki verimsizlik yaratan unsurların tespiti ve bunlara özel verimlilik artıcı projelerin (VAP) oluşturulması, finansmanı ve uygulamasını  gerçekleştirir.

Enerji Modellemesi: Bu kapsamda  yeni binalarda proje aşamasında veya mevcut binalarda renovasyon çalışmaları öncesinde binanın yıllık enerji tüketiminin bilgisayar simülasyonu ile hesaplanır ve projenin bu hesaplara göre optimizasyonu yapılır. Özellikle yeşil bina projelerinin önemli bir unsurudur.

İşletmeye Alma (Commissioning): Bu hizmet kapsamında binanın enerji tüketen veya üreten sistemlerinin tasarıma göre senaryo analizleri ve verimli çalıştıklarının detaylı fonksiyon testleri ile sistematik bir şekilde kontrolü yapılmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (link) gereğince mevcut binalara enerji kimlik belgesi düzenlenmesi Altensis çözüm ortakları tarafından gerçekleştirilir. Detaylı bilgi için www.enerjikimlikbelgesi.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kurumsal Karbon Ayakizi Ölçümü ve Raporlanması

Karbon Yönetimi: Kurumsal düzeyde organizasyonun tüm faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların mevcut durumunun hesaplanıp yani verilerin izlenmesi ve hesaplanmasının ardından işletmelerin iş süreçlerini inceleyip emisyon azaltımı için gerekli önlemlerin ve uygulanmasına yönelik hedefler belirlenmesidir. Önleyerek azaltılamayan da denkleştirilebilir. Altensis işletmelere uluslararası standartlara uygun olarak ‘GoldStandard’ projeleriyle karbon nötrleme/dengelemede de yardımcı olur.

QuickCarbon Yazılımı: Karbon ayak izinizi hesaplayabileceğiniz ve karbon yönetiminizi sağlayan, kapsamlı ve uygun fiyatlı karbon muhasebe ve yönetim çözümleri sunan web tabanlı bir yazılımdır. Karbon ayak izlerini ölçmek, izlemek, raporlamak ve yönetmek için her seviyedeki organizasyona yardımcı olur. Detaylı bilgi için www.quickcarbon.com/tr/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Stratejisi: Sürdürülebilirlikle, yani çevresel, sosyal, etik, ekonomik ve yönetişimle ilgili riskleri belirleyip fırsatları değere dönüştürerek şirketin finansal sürdürülebilirliğini koruması amacıyla uygulanan stratejisinin hazırlanmasıdır.

Sürdürülebilirlik Performans Yönetimi: Sürdürülebilirliği avantaj haline çevirebilmek için tüm işletme genelindeki operasyonlara ve tedarik zincirine bakılıp sürdürülebilirliğin üç boyutu ile yani sosyal, ekonomik ve çevresel açılardan değerlendirilmesi gerekir. Bunun için Altensis performans yönetiminin gereçlerinden olan göstergelerin tanımlanıp çevre ve kalite yönetim sistemlerine entegre edilmesinde yardımcı olur.

Sürdürülebilirlik Raporlaması: Kurumların sürdürülebilir kalkınma hedefine doğru kurumsal performansla ilgili olarak ölçme, açıklama yapma ve iç ve dış paydaşlara karşı sorumlu olma uygulamasıdır.

Karbon Yönetimi: Kurumsal düzeyde organizasyonun tüm faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların mevcut durumunun hesaplanıp yani verilerin izlenmesi ve hesaplanmasının ardından işletmelerin iş süreçlerini inceleyip emisyon azaltımı için gerekli önlemlerin ve uygulanmasına yönelik hedefler belirlenmesidir. Önleyerek azaltılamayan da denkleştirilebilir. Altensis işletmelere uluslararası standartlara uygun olarak ‘GoldStandard’ projeleriyle karbon nötrleme/dengelemede de yardımcı olur.

Sürdürülebilirlik Eğitimleri: Altensis sürdürülebilirlik alanında genel sürdürülebilirlik, ürün sürdürülebilirliği, iklim değişikliği, karbon ayakizi, entegre atık yönetimi v.b. konularda genel bilgilendirme eğitimleri olabileceği gibi firmanın ihtiyacına özel eğitimler de hazırlamaktadır.

Ürün Sürdürülebilirliği

EPD-Çevresel Ürün Beyanları: Altensis ISO 14025’e göre, bir ürünün veya servisin çevre performansının ISO 14040 serisi çerçevesinde tanımlanmış parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) methodu ile hesaplanıp değerlendirilmesi, beyanın hazırlanması ve 3.şahıs verifikasyon sürecinin yönetilmesinde destek olur.

LCA-Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: İnovasyon yönetimi ve/veya senaryo modellemesinin (eko-ürün dizaynında) gerçekleştirmesinde ISO 14040 serisini baz alarak ürünün “yaşam döngüsü” boyunca, yani hammaddelerinin doğadan çıkartılıp, nihai atıklarının doğaya döndüğü ana kadar geçirdiği evrelerinin ele alınacağı şekilde üretim ve kullanım faaliyetlerinin çevre üzerindeki toplam etkisinin değerlendirilmesi de Altensis’in sunduğu hizmetlerdendir.

Ürün Karbon Ayakizi: Altensis Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) çalışmasını kurumun ihtiyaçlarına göre istenirse ürünün tüm çevre etkilerini ölçecek şekilde veya sadece karbon emisyonları göz önünde bulundurularak “Ürün karbon Ayakizi” olarak hesaplayabilmektedir. Ürün karbon ayakizi çalışmalarında şu anda taslağı yayınlanmış olan ISO 14067 normunu baz alır. ISO 14067 taslak normu ISO 14040/44 serisine ve ISO 14025’e uyumludur, fakat iklim değişikliği odaklıdır.

Özgün Beyanlar (Self-declarations):  ISO 14021 standardına uygun olarak özgün beyanların hazırlanması ve ilgili hesaplanmaların yapılması. Örneğin, yeşil bina sertifikasyonlarında aranan geri dönüştürülmüş içerik (recycled content) beyanları .

Akustik

Akustik Danışmanlığı: Altensis yeni ve mevcut bina projelerinde günümüzde önemli bir yer tutan akustik konularında danışmanlık, projelendirme ve ölçüm hizmetleri sunmaktadır.

Alternatif Enerjiler

Fizibilite: Alternatif enerji teknolojilerinin (rüzgar, güneş, jeotermal, kojenerasyon, vb.) projelere  özel bir şekilde araştırılması, detaylı ve tarafsız fizibilite çalışmalarının yapılması ve öneri raporları hazırlanması gibi hizmetler Altensis tarafından başarıyla sunulmaktadır.

Proje Yönetimi: Altensis alternatif enerji projeleri için piyasa araştırması, ihale dokümanlarının hazırlanması ve uygulama yönetimi gibi hizmetler sunmaktadır.

Mühendislik Yazılımları

Design Builder: Gelişmiş enerji simülasyon programı Design Builder’ın Türkiye satış ve teknik destek hizmetleri Altensis tarafından verilmektedir.