Kurumsal Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Performans Yönetimi

Veri ve Gösterge Yönetimi

Günlük faaliyetlerimizin hepsinden çevresel etkiler oluşuyor. Kullandığımız ürünler veya aldığımız her hizmetin çevreye, iklim değişikliğine etkisi inkar edilemez. İşletmeler düzeyinde baktığımızda işletmelerin de sektörlerine yani faaliyetlerine göre atık ve emisyonları oluşmaktadır. Her işletmenin sunduğu hizmetlere göre kurumsal faaliyetlerden kaynaklanan ve üretim yapan bir işletme ise bir de üretimden yani ürünlerinden kaynaklanan çevresel etkileri vardır. Bunların takip edilip, değerlendirilmesi ve şirkete getirebilecekleri riskleri öngörüp finansal gelişme ve büyüme stratejilerine entegre edilmesi şirketin vizyonunu ve pazardaki yerini garanti altına alacaktır.

Sürdürülebilirliği avantaj haline çevirebilmek için tüm işletme genelindeki kendi operasyonlarına ve tedarik zincirine bakıp sürdürülebilirliğin üç boyutu ile yani sosyal, ekonomik ve çevresel açılardan değerlendirmek gerekir. Bunun için performans yönetiminin gereçlerinden olan göstergeler tanımlanıp çevre ve kalite yönetim sistemlerine entegre edilebilir. Bir işletme için başlıca göstergeler enerji tüketimi, ham madde, su ve doğal kaynak kullanımı, sera gazı emisyonları ve oluşan atıklar, sosyal etkiler, çalışanların çalışma koşullarına ve sağlığına olan etkiler, iş güvenliği ve sosyo ekonomik açıdan tüm paydaşlara etkiler v.b. şeklinde sıralanabilir. Bu şekilde oluşabilecek tüm fırsatlar ve riskler göz önüne alınıp bu unsurlar işletme için iyileştirme ve farklılaşma potansiyeline dönüştürülebilir.