Ürün Sürdürülebilirliği

EPD – Çevresel Ürün Beyanları

EPD’li Yapı Malzemeleriyle Yeşil Binalara…

Yeşil binalara tedarikçi olabilmek ve ihracat pazarında yeni normlara uyumlu ve güçlü pozisyonlanabilmek için çevresel ürün beyanları bir gerekliliktir. Binaların sürdürülebilirliği ve kalitesi büyük oranda kullanılan malzemelere ve yapı elemanlarına bağlı olduğundan yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının düzgün bir sistematikle sınıflandırılması sürdürülebilir binalar için en önemli unsurlardandır. Çevresel Ürün Beyanı (EPD) yapı malzemelerinin ve ürünlerinin çevresel performansı açısından şeffaf ve net bilgiler, bağımsız ve kapsamlı detaylar temin eder. Aynı zamanda bu malzeme ve ürünlerin içeriği ve fonsiyonel verimlilikleri üzerine bilgiyi de sağlar.

Çevresel Ürün Beyanları (EPD’ler) ISO 14025’e göre tanımlanmaktadır. EPD’ler, bir ürünün veya servisin çevre performansını ISO 14040 serisi çerçevesinde tanımlanmış parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) ile değerlendiren ve beyan eden deklarasyonlardır. Ticaret odaklı (B2B) olup Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi kapsamında ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve üretim sürecinde meydana gelen çeşitli emisyon değerlerini dikkate alır. Bağımsız oalrak üreticinin sağladığı bilgilerle hazırlanır. EPD’lerin hazırlanmasında Ürün Sınıflandırma Kuralları (PCR: Product Category Rules) esas alınır.

Yapı malzemelerinin üretiminden kaynaklanan emisyonları, kaynak tüketimi, yaşam döngüsü maaliyetleri sürdürülebilir bir binanın değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken bilgilerden sadece bazılarıdır.

Çevresel Ürün Beyanları (Enviromental Product Declarations, EPD) dünyada kabul görmüş bir eko-etikettir (Tip III).  Bu bildirimler, yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının çevresel performansı için bir bilgi sistematiği sunup binaların sürdürülebilirlik değerlendirmelerinde sağlıklı ve güvenilir bir temel oluşturur.

ISO 14025‘e göre hazırlanan Çevresel Ürün Beyanları (Enviromental Product Declarations, EPD) ürünün yaşam döngüsü ve ekolojik değerlendirilmesindeki gerekli olan bilgilerin temelini teşkil eder ve bu sebeple de binaların sürdürülebilirliğinin belgelenmesinde özellikle kullanılır. Avrupa Komisyonu EPD’leri, yapı malzemelerinin çevresel performansının açıklanması ve sürdürülebilir binaların sağlıklı temel bilgilere dayandırılması için bir araç olarak tanımlıyor. Avrupa için entegre EPD standartları da 2010 yılından başlayarak 2012 yılına kadar sırasıyla çerçeve düzeyinden ürün düzeyine doğru EN 15643 genel Binaların Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ve Çevresel Performans, EN 15978 Çevresel Performans Değerlendirmesi için EPD kullanımı ve EN 15804 Çevresel Ürün Beyanları şeklinde  yayınlanmış ve kullanıma geçilmiştir.