Hizmetler

Ürün Sürdürülebilirliği

Ürünün sadece kalite ve ekonomik kriterlere göre değil hem sosyal hem de çevresel faktörleri dikkate alarak inovatif yaklaşımlarla üretilmesi veya iyileştirilmesi anlamına gelmektedir.

Altensis Türkiye’de bu kapsamda ürünlerin hem hazırlanmasında hem de uygulandığı yeşil bina projelerinde ürünlerinde sürdürülebilirliğini ön plana çıkaran ilk şirkettir.

Altensis’in bu alanda verdiği hizmetler aşağıdaki gibidir:

 

EPD – Çevresel Ürün Beyanı Hizmeti:

Ürünün çevre performansını ISO 14040 serisi çerçevesinde tanımlanmış parametreler bazında önceden belirlenmiş çevresel etki kategorilerine göre yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) ile değerlendiren ve beyan eden deklarasyonların ISO 14025’e göre hazırlanmasıdır.

Hizmet EPD hazırlanacak ürün ve ürün gruplarının ve incelenecek sistem sınırlarının belirlenmesi, ürünün üretim süreci için girdi-çıktı analizinin yapılması, LCA – yaşam döngüsü değerlendirmesi modellemesi ve hesaplamasının yapılması, Sonuçların yorumlanıp EPD formatında sunulması ve 3. şahıs verifikasyon sürecinin takibini kapsamaktadır

EPD – Çevresel Ürün Beyanları

 

LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Hizmeti:

Ürünün “yaşam döngüsü” boyunca, yani hammaddelerinin doğadan çıkartılıp, nihai atıklarının doğaya döndüğü ana kadar geçirdiği evrelerinin ele alınacağı şekilde üretim ve kullanım faaliyetlerinin çevre üzerindeki toplam etkisinin değerlendirilmesidir ve ISO 14040 serisini baz alır.

LCA yaklaşımının uygulanması:

Ürünün tüm süreçleri için yapılacak  iyileştirme ve optimizasyonları, eko dizayn yani çevre performansı güçlü ürünlerin dizaynını, kaynakların optimum tüketilmesini ve maliyet tasarrufunun optimize edilmesini ve inovasyon yönetiminde ürün dizaynında yapılabilecek değişikler için senaryo modellemesini kapsar.

LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

 

Ürün Karbon Ayakizi Hizmeti:

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi – LCA  çalışması kurumun ihtiyaçlarına göre sadece karbon emisyonları göz önünde bulundurularak “Ürün karbon Ayak İzi” olarak hesaplanabilmektedir.

Hizmet ürünün üretim süreci için girdi-çıktı analizinin yapılması, LCA – yaşam döngüsü değerlendirmesi modellemesi ve hesaplamasının yapılması, Sonuçların karbon odaklı yorumlanıp sunulması aşamalarını kapsamaktadır.

Ürün Karbon Ayakizi

 

Özgün Beyanlar:

Özgün Beyanlar (Self-declarations): ISO 14021 standardına uygun olarak özgün beyanların hazırlanması ve ilgili hesaplanmaların yapılması. Örneğin, yeşil bina sertifikasyonlarında aranan Geri dönüştürülmüş içerik (recycled content) beyanları gibi.

 Özgün Beyanlar (Self-declarations)