Ürün Sürdürülebilirliği

Özgün Beyanlar (Self-declarations)

Özgün Beyanlar (Self-declarations):

ISO 14021 standardına uygun olarak ürüne özgün beyanların hazırlanması ve ilgili hesaplanmaların yapılmasıdır. Örneğin, yeşil bina sertifikasyonlarında aranan Geri dönüştürülmüş içerik (recycled content) beyanları gibi.

ISO 14021: Tip II Özgün beyanlar (self declarations)

3. Taraf sertifikasyon olmadan üreticilerin, ithalatçıların, perakendecilerin, distribütörlerin kendilerinin hazırladığı ifadeleri içeren ve çoğunlukla tanıtımlarında kullandıkları çevresel beyanlardır. ISO 14021 standardı tip II beyanlarındaki sembol kullanımı ve beyan ifadeleri gibi temel gereklilikleri belirlediği gibi 12 ana konu için özel gereklilikleri ve uygulamanın çerçevesini çizer. Bu konular kompostlaşabilme, bozunabilme, demonte edilebilme, uzun ömürlü olma, geri kazanılmış enerji, geri dönüşümlü, geri dönüştürülmüş içerik, azaltılmış enerji tüketimi, azaltılmış kaynak kullanımı, azaltılmış su tüketimi, yeniden kullanılabilir ve yeniden doldurulabilir, Atık azaltımı şeklindedir.

Çevresel etiketler genel olarak ilk olarak Avrupa Birliği’nin yanıltıcı reklamlar direktifinin (84/450/EEC – directive on misleading advertising) daha sonra da kıyaslamalı reklamları da dahil ederek (97/55/EC ile) değiştirilen direktifin ön gördüğü unsurları baz alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle ürün ve servislerin tedariğinde ticarete, işletmeye, zanaata veya uzmanlığa dair temsili bilgiyi sunarken hem tüketicinin korunması hem de ticareti yapanların haksız rekabete maruz kalmaması göz önünde bulundurulmalıdır.

Tüketici hakları ve adil rekabetin yanısıra farklı özelliklerin iletişimi ile rekabet avantajı ve pazarda öne çıkabilmek için de kullanılmaktadır. Örneğin, geri dönüştürülmüş içerik (recycled content) yeşil bina sertifikasyonunda toplam puana katkı sağlamaktadır.

Ürününüzün farklı özelliklerini dış paydaşlarla paylaşmak ve avantaj sağlamak istiyorsanız Altensis’in tecrübeli teknik ekibi ile özgün beyanlar hazırlayabilirsiniz. Çevresel etiketlere dair sorularınızı ecolabel@altensis.com’a yönlendirebilirsiniz.