Hizmetler

Kurumsal Karbon Ayakizi Ölçümü ve Raporlanması

Son yıllarda Küresel Isınma konusunda farkındalığın artması, kurumların sera gazı emisyonlarını hesaplama ve raporlama ihtiyaçlarının doğmasına sebep olmuştur. Pek çok ülkede karbon emisyonu limitleri ve zorunlu azaltım hedefleri vardır.

Altensis bunu hedefleyen ulusal ve uluslarası firmalara belirlediği sürdürülebilirlik prensipleri altında, Karbon Ayakizi ve Sera Gazı Emisyonlarının ölçülmesi, takibi ve raporlanması gibi konuları kapsayan geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Altensis bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri sunar:

Karbon Yönetimi: Kyoto protokolü çerçevesinde ve 2012 tarihli 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliği’ belli kurum ve kuruluşların sera gazı emisyonu takibi yapmaları gerekmektedir. Özellikle uluslararası platformlarda hizmet veren kuruluşların, sera gazı envanterlerini uluslararası standart ve normlara uygun olarak tespit ederek raporlaması gerekmektedir.

Uluslarası Standartlar Enstitüsü tarafından çıkarılan ISO  14064 standardları; bir kuruluşun sera gazı emisyonu  envanterinin çıkartılması, raporlanması  ve iyileştirilmesi yönünde rehber standartlar serisidir. Aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

ISO  14064-1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

ISO 14064-2: Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements

ISO 14064-3: Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions

Altensis bünyesindeki uzmanlarla Uluslarası  standart ve yönetmelikler olan ISO 14064 ve GreenHouse Gas Protocol (GHG)’e uygun karbon emisyon hesaplaması, raporlaması  ve  gerekli durumlarda dengeleme/nötrleme hizmetleri sunmaktadır.

Kurumsal Karbon Ayakizi ve Sera Gazı Emisyonları Hesaplama, Karbon Dengeleme / Nötrleme

QuickCarbon Yazılımı: QuickCarbon web tabanlı karbon ayak izinizi hesaplayabileceğiniz ve karbon yönetiminizi sağlayan, kapsamlı ve uygun fiyatlı karbon muhasebe ve yönetim çözümleri sunan bir yazılımıdır. Karbon ayak izlerini ölçmek, izlemek, raporlamak ve yönetmek için her seviyedeki organizasyona yardımcı olur.

QuickCarbon’da kullanılan tüm veriler İklim Değişikliğine Dair Hükümetler Arası Panel (IPCC), ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Dairesi (DEFRA) ile birlikte, her bir ülke için diğer ulusal otoritelerin yayınlanmış olduğu güvenilir kaynaklara dayanmaktadır. QuickCarbon’u mevcut en güncel bilgilerle güncellemek için her yıl, tüm veri kaynaklarının kapsamlı bir incelemesini yapılmakta ve sisteme uygulanmaktadır.

QuickCarbon Yazılımı