Ürün Sürdürülebilirliği

Ürün Karbon Ayakizi

Kurumların veya bireylerin günlük faaliyetleri sonucunda atmosferde oluşturduğu çevresel etkiler «Karbon Ayakizi»’dir.  Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) sürdürülebilirlik yaklaşımının temel unsurlarından biridir.  YDD çalışması kurumun ihtiyaçlarına göre istenirse ürünün tüm çevre etkilerini ölçecek şekilde veya sadece karbon emisyonları göz önünde bulundurularak “Ürün karbon Ayakizi” olarak hesaplanabilmektedir. Ürün karbon ayakizi çalışmalarında şu anda taslağı yayınlanmış olan ISO 14067 normunu baz alır. ISO 14067 taslak normu ISO 14040/44 serisine ve ISO 14025’e uyumludur, fakat iklim değişikliği odaklıdır.

 

carbon_footprint_leaves