Kurumsal Karbon Ayakizi Ölçümü ve Raporlanması

QuickCarbon Yazılımı

http://www.quickcarbon.com/tr/

Karbon ayak izi, faaliyetlerimizin çevreye ve özellikle iklim değişikliğine olan etkisinin bir ölçüsüdür. Karbon ayak izi, elektrik, ısıtma ve nakliye için fosil yakıtların yakılması yoluyla günlük hayatımızda üretilen sera gazı miktarı ile ilgilidir. Karbon ayak izi, bireysel olarak ürettiğimiz tüm sera gazlarının bir ölçümüdür ve ton (veya kg) karbon dioksit eşdeğeri (CO2e) olarak ifade edilir.

İleriye dönük olarak, işletmeler iklim değişikliğine olan katkılarını azaltmak için önemli ölçüde artan bir baskı ile karşılaşacaklar. İşletmeleri etkileyebilecek öngörülen konular ve risklerin birkaçı daha katı düzenlemeler, hükümet taahhütleri, artan operasyonel maliyetler ve tüketici değerlerindeki değişmeler olarak sıralanabilir. Birçok işletme, muhtemelen karbon ayak izi ile ilgili daha fazla denetime tabi olacak ve piyasada rekabetçi kalabilmek için karbon muhasebe ve yönetim politikaları ve stratejileri geliştirmesi gerekecek.

QuickCarbon kullanıcıları, kuruluşlarının sera gazı envanterini güvenli bir web ortamında ölçmek, izlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanımı kolay, kapsamlı bir araç setine sahip olmuş olur. Sera gazı hesaplama standartları hakkında çok temel bilgilere sahip kullanıcılar, hesaplama metodolojilerini, ilgili emisyon faktörlerini veya faaliyet katsayılarını araştırmadan ve/veya bir sera gazı danışmanı kullanmadan kendi kurumsal emisyonlarını kolayca hesaplayabilir. QuickCarbon’u kullanmak, her sene sera gazı emisyon verilerini raporlayan bir organizasyon için zaman ve parasal tasarruf sağlar.