Yeşil Binalar

ENVISION Danışmanlığı

ENVISION YEŞİL ALTYAPI SERTİFİKASI

Envision Sürdürülebilir Altyapı Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan Altyapı projelerinin sürdürülebilirlik performansını bütünsel bir yaklaşımla değerlendirmeye yönelik bir derecelendirme sistemidir.

Envision, sürdürülebilir altyapının geliştirilmesi ve sürdürülmesini kolaylaştıran, kullanımı kolay, esnek bir metodolojiye sahiptir.

Envision Sürdürülebilir altyapı derecelendirme sistemi, Proje Tasarımı, Yapımı ve Operasyonda Sürdürülebilirlik İçin Çevresel, Sosyal ve Ekonomik Etkileri’nin tamamını kapsayan sürdürülebilirlik ölçütü 60 kriterden oluşmaktadır. “Krediler” olarak adlandırılan bu kriterler beş kategoride düzenlenmiştir: Yaşam Kalitesi, Liderlik, Kaynak Tahsisi, Doğal Dünya ve İklim ve Risk.

Envision, sürdürülebilir altyapının sadece projeyi doğru yapmakla kalmadığını, doğru projeyi yapmakla da ilgili olduğunu kabul eder. Doğru projeyi belirlemek için, Envision, en iyi planlama safhalarında, önemli ölçüde daha iyi sonuçlar verebilecek altyapı sürdürülebilirlik seçeneklerini değerlendirmek için kullanılabilir. Projeyi doğru yapmak için, tasarım ve yapım aşamalarında paydaş görüşlerinin de göz önünde bulundurulmasını sağlayacak ayrıntılı, kapsamlı bir ölçüt seti sunar. Envision, proje tamamlandığında projenin sürdürülebilirlik değerlendirmesi için bir temel oluşturur ve paydaşların projenin başarıyla nasıl başardığını anlamalarına yardımcı olur.

Altensis Envision konusunda uzman akredite  ENVISION SP (Sustainability Provider) uzman ekibiyle, Türkiye de giderek artmakta olan yol, köprü, enerji santrali, havaalanı, Metro v.b. altyapı projelerinde Envision danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır.