Hizmetler

Akustik

Bina akustiği yoğun şehir yerleşiminde giderek daha önemli hale gelmiştir. Akustiğin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve iletişimler açısından ne derece kritik olduğu, süregelen bilimsel çalışmalarla gösterilmektedir. Bina sakinlerinin yaşama ve çalışma kalitesini artırırken, çevresel gürültünün de sınırlanmasını hedefleyen Akustik Tasarım, Yeşil Binaların vazgeçilmez unsurlarından biri olarak büyük önem kazanmıştır.

Altensis bünyesindeki akustik uzmanları, yeni binaların akustik açıdan doğru tasarlanması, mevcutlardaki problemlerin de çözülmesi yönünde danışmanlık hizmetleri vermektedir.