Enerji Verimliliği

Enerji Yönetimi

Enerji yönetimi bir binanın veya işletmenin devamlı olarak enerji maliyetlerinin izlenmesi ve tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi işlemidir. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve onun alt yönetmelikleri gereğince kapalı alanı 20.000 m2’den büyük veya yıllık enerji sarfiyatı 500 TEP’den (ton eşdeğer petrol) fazla olan binalar enerji yöneticisi görevlendirmek zorundadır.

Altensis bünyesindeki enerji yöneticileri binanız için kanuni hükümlüklerin yerine getirmesinde ve devamlı olarak enerji sarfiyatınızın izlenerek tasarrufa yönelik projelerin uygulanmasında size özel çözümler üretmektedir.