Eğitimler

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment) Eğitimi

Niçin LCA Eğitimi?

LCA (Life Cycle Analysis) – YDD (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca (‘cradle to  grave’: beşikten mezara) oluşan çevresel etki potansiyellerini detaylı olarak bütünsel bir yaklaşımla hesaplamaya yarayan bir metodoloji olup gün geçtikçe ürün ve üretim optimizasyonunda dünya çapında kullanımı popüler olmaktadır. Ülkemizde de ‘eco-labels’ çevre etiketleri uygulamalarıyla tanınmaya başlanan özellikle inşaat malzemeleri sektöründe ‘EPD’ çevresel ürün beyanları ile gündeme oturan LCA metodolojisi uygulamaları yeşil bina sertifikasyonuna veri / bilgi hazırladığından ve sertifikasyona kredi sağladığından önemli olmaktadır. Bu sebeple LCA ve uygulamaları konusunda daha çok bilgili ve eğitimli insana ihtiyaç vardır. Altensis LCA konusundaki tecrübesini, bu eğitimler ile sizlerle paylaşmaktadır. LCA metodolojisi, ‘Life Cycle Thinking’ yaşam döngüsü yaklaşımı ve uygulamaları hakkında öğrenmek istediğiniz herşeyi bu eğitimde bulacaksınız…

LCA’in Getirileri/Faydaları

Bütünsel bir yaklaşımla ürünün beşikten mezara tüm evrelerini (ham madde hazırlanması, üretim, dağıtım, kullanım, bakım/onarım, nihai bertaraf ve geri kazanım) modelleyerek çevresel etkilerin belirlenmesine yarar. Bu da uygulayanın yeni veya revize edilmiş tasarım stratejilerini uygulamasına ve doğal kaynaklar ve çevre üzerindeki etkilerin azaltılmasına ve nihayetinde daha çevre dostu (eco-friendly) ürünler üretimine temel hazırlar.

LCA yaklaşımı ürün geliştirmeye entegre edildiğinde sürdürülebilir ürün tasarımı için karar mekanizması olarak da çalışır. Ürününüzün mevcut durumunu tespit ve çevresel performansını belirlemek adına çok faydalıdır.

LCA ile Değerlendir, Geliştir, İletişimini yap !

Kimler Katılmalı?

Çevre dostu ürün üretimi ve inovasyon alanında çalışan ve bu alana ilgi duyan herkese hitap eden bu eğitim özellikle aşağıdaki meslek grupları ve konuya ilgi duyan üniversite öğrencileri için geliştirilmiştir.

  • Mühendisler
  • AR & GE Sorumluları
  • Kalite Sorumluları
  • Malzeme Üreticileri
  • ÇYS Sroumluları
  • Ürün Belgelendirme Sorumluları
  • Karbon Proje Yöneticileri
  • Danışmanlar
  • Üniversite Öğrencileri

Eğitim Kapsamı

LCA metodolojisi ve baz aldığı ISO 14044 normunun detaylı olarak ele alınacağı bu eğitimde, mevcut LCA yazılımları, çevresel etki değerlendirme yaklaşımları ve farklı ürünlerde LCA ve senaryo analizi (eko dizayn) uygulamaları sunulacak. LCA’in güncel uygulamalarından olan ‘Eco-label’ – Eko-etiketleme örnekleri ve baz aldığı ISO 14020 serisi hakkında da bilgi verilecektir. Eğitim programı için tıklayınız

Eğitim dili ve notlar Türkçe’dir. Eğitim notları tüm katılımcılara ücretsiz olarak verilecektir.

Talep Oluştur