• Certified

Altensis'in Verdiği Hizmetler

• LEED Danışmanlık & Yönetimi • Enerji Verimliliği Mühendislik Desteği • Enerji Modellemesi & Simülasyonu • Gün-ışığı Modellemesi • Commissioning Koordinasyonu • LEED Dokümantasyonu

Proje Sahibi UPS Kapalı Alanı 6230 m²
Projenin Yeri Bornova, İzmir Sertifika Tipi LEED v3 New Construction

Altensis'in Verdiği Hizmetler

• LEED Danışmanlık & Yönetimi • Enerji Verimliliği Mühendislik Desteği • Enerji Modellemesi & Simülasyonu • Gün-ışığı Modellemesi • Commissioning Koordinasyonu • LEED Dokümantasyonu

Proje Sahibi UPS
Projenin Yeri Bornova, İzmir
Kapalı Alanı 6230 m²
Sertifika Tipi LEED v3 New Construction

UPS İzmir Dağıtım Merkezi İzmir Bornova bölgesinde, gelişen sanayi alanında yer almakta olup bölgenin kargo depolama, dağıtım ve lojistik yönetim ihtiyacına fayda sağlamaktadır. Projede uygulanan birçok çevre ve kullanıcı dostu uygulama ile bina LEED v2009 NC Yeşil Bina derecelendirme sisteminde başarı sağlamıştır. Bina bünyesinde lojistik kısıma ek olarak yönetim ofis birimleri de yer almaktadır.

Binada verimli ve konforlu su armatürleri kullanılması ile kullanıcı konforundan ödün vermeden EPAct Standardı baz değerlerine kıyas ile daha fazla su verimliliği sağlanacaktır.

Proje kapsamında kullanılan tüm servis sistemlerinde enerji verimliliğine önem verilmiştir. Mekanik tasarım ve seçimlerinde Amerikan Enerji Verimliliği Standardı gereklilikleri ön planda tutulmuştur. Bu sayede enerji verimliliğinde optimum çözümler sağlanarak konfordan ödün vermeden giderlerin azaltılması hedeflenmiştir.

Bölgenin ısı adası etkisini azaltmak amacı ile çatı bitiş malzemelerinde açık renkler tercih edilmiştir. Bu sayede binanın soğutma yükünün azaltılması mümkün olmaktadır.

Binada kullanılan inşaat malzemelerinde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanlar öncelikli olarak tercih edilmiştir. İşletme sürecinde ortaya çıkacak geri dönüştürülebilir yapıdaki atıkları evsel atıklardan ayırmak için her katta geri dönüştürülebilir atık noktaları ve bir adet ana toplama alanı sağlanmıştır. Tüm bu uygulamalar ile kaynakların gereksiz tüketiminin önüne geçilebilecektir.