• Platinum

Altensis'in Verdiği Hizmetler

• LEED Danışmanlık & Yönetimi • Enerji Verimliliği Mühendislik Desteği • Enerji Modellemesi & Simülasyonu • Gün-ışığı Modellemesi • Commissioning Koordinasyonu • LEED Dokümantasyonu

Proje Sahibi Sağlık ve Eğitim Vakfı Kapalı Alanı 15640 m²
Projenin Yeri Çekmeköy, İstanbul Sertifika Tipi LEED v4 BDC: Schools

Altensis'in Verdiği Hizmetler

• LEED Danışmanlık & Yönetimi • Enerji Verimliliği Mühendislik Desteği • Enerji Modellemesi & Simülasyonu • Gün-ışığı Modellemesi • Commissioning Koordinasyonu • LEED Dokümantasyonu

Proje Sahibi Sağlık ve Eğitim Vakfı
Projenin Yeri Çekmeköy, İstanbul
Kapalı Alanı 15640 m²
Sertifika Tipi LEED v4 BDC: Schools

Anaokulu ve ortaokul sınıfları düzeyinde eğitim veren SEV Çekmeköy Kampüsü, ABD Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED sertifikasyonunu başarıyla tamamlayarak, Türkiye’nin LEED Platin sertifikalı üçüncü okul projesi oldu. Aynı zamanda LEED sertifikasyon sisteminin güncel standartlar ve uygulamalara göre geliştirilerek düzenlenmiş, güncel versiyonu olan LEED v4 BD+C: Schools kategorisinde Türkiye’de Platin seviyesinde sertifikaya layık görülen ilk projedir.

Tasarım aşamasından itibaren çağdaş eğitim anlayışı ve sürdürülebilirlik hedefleri ile inşa edilen SEV Çekmeköy Kampüsü, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi itibariyle sağlıklı, çevreye duyarlı ve modern bir eğitim ortamında öğrenim faaliyetlerine başlamıştır.

Proje kapsamında okulda kullanılan tüm servis sistemlerinde enerji verimliliği ön planda tutulmuştur ve 313 kWp yenilenebilir enerji sistemi kurulumu ile Amerikan Enerji Verimliliği Standardı’na (ASHRAE 90.1) göre referans bir binaya kıyasla %40 enerji verimliliği sağlanmıştır. Okulun tasarımında enerji talebi düşürülerek emisyon azaltımı sağlanmasının yanı sıra, enerji tüketiminden kaynaklı karbon salımını denkleştirmek için karbon kredisi ve yenilenebilir enerji sertifikası satın alınarak karbonsuzlaşmaya destek verilmiştir.

Kampüs içerisinde yeşil alanların ve geçirimli kaplamaların artırılması ve bitkilendirmenin bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun çeşitli türlerde yapılması ile biyoçeşitliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Projede hem toprak kotundan hem de çatıdan yağmur suyu toplanmaktadır ve böylece şehir şebeke yükünü artırmadan yağmur suyu yerinde yönetilebilmektedir. Araziye düşen yağmur suyu 843 m3’lük bir su sarnıcına yönlendirilerek buradan tüm peyzaj sulama ihtiyacı da karşılanabilmektedir.

İç mekanda su kullanımının azaltılması için hem verimli su armatürleri kullanılmıştır, hem de gri su arıtma sistemi tasarlanarak, rezervuarlara geri kazanılmış su verilmektedir. Böylece su armatürlerine dayalı su tüketiminde uluslararası EPA (Environmental Protection Agency) standartlarına göre %50’nin üzerinde su tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir.

Okul inşaatında kullanılan malzemelerinin seçiminde EPD sertifikalı, geri dönüştürülmüş içerikli ve çevre dostu özellikte malzeme kullanılmasına özen gösterilmiş olup, inşaat endüstrisinin neden olduğu çevreye olumsuz etkilerin azaltılmasına katkıda bulunulmuştur. İnşaat süreci boyunca ise ortaya çıkan atıklar geri dönüşüme gönderilerek atık sahasına giden miktar azaltılmıştır.

Okul kullanıcılarının konforu ve sağlığı LEED sisteminin değerlendirdiği ana kriterlerdendir. Bu kapsamda binada inşaat esnasında iç mekanlarda kullanılan boya ve astarların içeriğindeki VOC (uçucu organik zararlı bileşik) limitleri ve emisyonları uluslararası standartlara uygun olarak uygulanmıştır. İç mekanların havalandırılması için ASHRAE 62.1 standardına uygun olarak hem doğal havalandırma hem de mekanik havalandırma tasarım kriterleri projeye entegre edilmiştir. Ayrıca, sınıf ve öğretim alanlarına optimum günışığı sağlayacak ve dış mekanla görüş bağlantısı kesilmeyecek şekilde cephe tasarımı yapılmıştır. Böylece hem iç alanlarda hem de kampüs içerisinde açık alanlarda aktif ve üretken bir çevre yaratılarak öğrenci başarısını teşvik edici bir okul ortamı sağlanmıştır.