• Gold

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık

Proje Sahibi Özyeğin Üniversitesi Kapalı Alanı 120.000 m2
Projenin Yeri Çekmeköy, İstanbul Sertifika Tipi LEED NC Campus

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Commissioning, Enerji Modellemesi, LEED Danışmanlık

Proje Sahibi Özyeğin Üniversitesi
Projenin Yeri Çekmeköy, İstanbul
Kapalı Alanı 120.000 m2
Sertifika Tipi LEED NC Campus

Özyeğin Üniversitesinin Çekmeköy\’de inşaa ettirdiği yeni kampüsü LEED Gold sertifikasını almaya hak kazandı. Kampüs kapsamında uygulanan bazı yeşil özellikler şunlardır:

 • Arazide, inşaat esnasında ve sonrasında doğal yaşamın korunmasına azami ölçüde dikkat edilmiştir. Bina arazisinde bitkilendirilecek alanların oranı % 50’nin üzerinde olmuştur. Ayrıca bitkilendirme çalışmaları esnasında, yerel ve adapte olmuş bitkiler seçilerek, su tüketiminin ve kimyasal gübre kullanımı en aza indirgenmiştir.
 • Yapılaşmanın altyapıya ve özelikle yağmur suyu şebekesine getireceği yükün en az indirgenmesi için sert zeminlerin oranı düşük tutulmuş, mümkün olduğunca geçirgen yüzeyler kullanılmıştır.
 • Kampüs çevresinde toplu taşıma imkanları oluşturularak, bu sayede bireysel araç kullanımı en aza indirilmiştir. Bunun yanı sıra, binalarda bulunacak bisiklet parkları ve duş imkanları ile, bina kullanıcılarına alternatif ulaşım olanakları sunulmuştur.
 • Hibrit ve düşük emisyonlu araçlara  özel park yerlerinin ayrılması ile, karbon emisyonundan kaynaklı çevre kirliliği azaltılmıştır.
 • Musluklardan toplanacak gri suyun arıtılarak, sifonlarda tekrar kullanılması ile kullanılan şebeke suyu miktarı azaltılmıştır. Ayrıca bina kapsamında kullanılacak su armatürlerinin su tasarruflu olmasına önem verilmiştir.
 • Binadaki enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen commissioining prosedürlerine ve montaj-kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalıştıkları denetlenmiştir.
 • Bina kapsamında kullanılan aydınlatma ve mekanik sistemlerde enerji verimliliği ön planda tutulacaktır. Amerikan enerji verimliliği standardı (Ashrae 90.1) na uygun olarak tasarlanmış sistemlerin enerji sarfiyatları, yapılacak bilgisayarlı enerji modellemesi sonucunda değerlendirilecektir.
 • Binada her türlü sistemin enerji sarfiyatları enerji analizörleri  ve bina otomasyon sistemi vasıtasıyla gözlemlenecektir. Bu sayede enerji verimliliği hedeflerinin ne ölçüde yakalandığı anında analiz edilebilecektir.
 • Proje kapsamında soğutma sistemlerinde çevre dostu soğutucu akışkanlar tercih edilmiştir.
 • İnşaat esnasında oluşacak atıkların geri dönüşümü ile ilgili kapsamlı bir atık yönetim planı hazırlanmış, bina kullanımında oluşacak geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için yeterli alanlar ayrılmıştır.
 • Projede kullanılacak bazı  inşaat malzemelerinin yerel olması ve en az %20 oranında geri dönüştürülmüş içeriğe sahip olması şartı aranmıştır.
 • Binada inşaat esnasında iç mekanlarda kullanılacak yapı kimyasalları, (boya,astar,macun v.s.) içeriğindeki VOC ( uçucu organik zararlı bileşik) oranları için gerekli LEED kriterleri sağlanmıştır.
 • Bina kullanıcılarının iç yaşam konforu ön planda bulundurulmuş, bina içerisine verilen taze hava oranları Amerikan ASHRAE 62.1 standardının  % 30 üzerinde tutulmuştur.
 • Bununla beraber iç mekan termal konfor tasarımı ASHRAE 55 standardın uygun olarak tasarlanmıştır. Isıtma ve aydınlatma sistemlerinde bireysel kontrole önem verilerek hem  enerji tasarrufu hem de iç yaşam kalitesinin arttırılmıştır.
 • Bina tasarımında gün ışığından en üst düzeyde faydalanılması esas alınmıştır. Bu sayede hem aydınlatmaya harcanan enerjinin azaltılması, hem de gün ışığının  iç mekanlarda çalışanların üzerindeki olumlu etkilerinin  kullanılması hedeflenmiştir. Ayrıca bina cephe tasarımı yapılırken çalışanların dış mekanları oturdukları yerde rahatlıkla görebilmeleri istenmiştir.