• Gold

Altensis'in Verdiği Hizmetler

• LEED Danışmanlık & Yönetimi • Enerji Verimliliği Mühendislik Desteği • Enerji Modellemesi & Simülasyonu • Gün-ışığı Modellemesi • Commissioning Koordinasyonu • LEED Dokümantasyonu

Proje Sahibi Özel Saint Joseph Fransız Lisesi Kapalı Alanı 252 m²
Projenin Yeri Kadıköy, İstanbul Sertifika Tipi LEED v4 BDC

Altensis'in Verdiği Hizmetler

• LEED Danışmanlık & Yönetimi • Enerji Verimliliği Mühendislik Desteği • Enerji Modellemesi & Simülasyonu • Gün-ışığı Modellemesi • Commissioning Koordinasyonu • LEED Dokümantasyonu

Proje Sahibi Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
Projenin Yeri Kadıköy, İstanbul
Kapalı Alanı 252 m²
Sertifika Tipi LEED v4 BDC

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi içinde bulunan Tarihi Fırın Binası (C Blok), LEED v4 Building Design and Construction kategorisinde Gold seviyesinde sertifika almaya hak kazanmıştır.

1913 yılında inşa edilen ve 1950’li yılların sonuna kadar okulun ekmek ihtiyacını karşılayan bina LEED hedefi doğrultusunda tarihi dokusuna uygun olarak restore edilerek öğrenci kulübü olarak yeniden kullanıma açıldı. Binanın ana taşıyıcı sistemi ve dış duvarları korunurken, döşeme ve çatı kaplama malzemeleri restore edilerek yeniden kullanıldı. Yeni seçilen inşaat malzemelerinde EPD sertifikalı, geri dönüştürülmüş içeriğe sahip malzemelere ve FSC sertifikalı ahşap kullanılmasına öncelik verildi.

Cephe camları, aydınlatma sistemleri ve mekanik sistem seçimleri ASHRAE 90.1-2010 standardı göz önünde bulundurularak tasarlandı ve seçildi. Yerleşke içinde kurulan PV sistem ile binanın enerji ihtiyacının bir kısmı güneş enerjinden karşılandı.  Su tüketimi düşük verimli su armatürlerinin seçimi ile binanın şebeke suyu kullanımı azaltıldı.

İnşaat süreci boyunca çevre ve doğa üzerindeki olumsuz etkiyi minimuma indirmek için Erozyon ve Sedimentasyon kontrolü planı geliştirilmiş; su ve inşaat kirliliğini önlemek için önlemler alınmıştır. Ortaya çıkan atıkların geri dönüşüm ve yeniden kullanımı sağlanarak atık miktarı azaltılmıştır.

İç hava kalitesini arttırmak için mahallere verilen taze miktarları ASHRAE 62.1 standardının üzerinde tutulmuştur. Cam seçimi ve iç mekan tasarımı sırasında kullanıcıların yeterli miktarda gün ışığından yararlanması ve dışarıyı görebilmesi öncelikli kriterler arasında tutulmuştur.

İşletme döneminde bina atıklarını azaltmak için, tüm geri dönüştürülebilir atıklar ayrı ayrı toplanacak ve geri dönüşüme gönderilecek şekilde planlama yapılmıştır.