• Gold

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Proje Sahibi ISG Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. Kapalı Alanı 258.000 m2
Projenin Yeri Pendik, İstanbul Sertifika Tipi LEED v4 OM

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Proje Sahibi ISG Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.
Projenin Yeri Pendik, İstanbul
Kapalı Alanı 258.000 m2
Sertifika Tipi LEED v4 OM

Istanbul Sabiha Gokcen Uluslararası Havalimanı Terminal Binası LEED Operation & Maintenance: Existing Buildings kategorisinde Altın (Gold) seviye sertifikasyon ile ödüllendirilmiştir. Istanbul Sabiha Gokcen Uluslararası Havalimanı Terminal Binası , ISG Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. bünyesinde havacılık yolcu terminal binası olarak hizmet vermektedir.

Dikkat Çeken Yeşil Özellikler

 • Binada kapsamlı enerji verimliliği etüdü yapılarak mevcut sistemlerin ve ekipmanların durumu, çalışma performası değerlendirilerek optimum düzeyde verimlilik için gerekli iyileştirmeler ve ayarlamalar yapılmıştır. Düşük maliyetli iyileştirmeler hemen hayata geçirilmiş ve daha kapsamlı potansiyel iyileştirmelere dair ilerleyen dönemler için geliştirme programı hazırlanmıştır.
 • Klimalarda kullanılan soğutucu akışkanlar ve yangın tüplerinde, trafolarda, vs kullanılan sera gazları envanteri oluşturularak sıkı bir takip altına alınmış ve yeşil bina hedeflerini sağlayacak seviyede emisyon oranlarına ulaşılmıştır. Böylece, küresel ısınma ve ozon tabakasını delme risklerine karşı önlemler alınmıştır.
 • Terminal binasının dış aydınlatmasında gökyüzünde ışık kirliliği yaratmayan tipte armatürler seçilerek hem çevresel sürdürülebilirliğe hem de enerji verimliliğine katkı sağlanmıştır.
 • Terminal binası iç aydınlatması aşama aşama LED dönüşümü sağlanmıştır ve aynı şekilde devam etmektedir. Böylece, aydınlatmada enerji verimliliği hedeflerine ulaşılmaktadır.
 • Binadaki tüm su armatürleri ve su harcayan sistemler etüt edilmiş ve yeşil bina standartlarını %25 aşacak seviyede iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Sert zeminlere düşen yağmur suyu toplanıp filtrelenerek yağmur suyu depolarında toplanılmaktadır. Peyzaj sulamasında kullanılarak su verimliliği sağlanmıştır. Peyzaj sulamasında şebeke suyu kullanılmamaktadır.
 • Detaylı arazi etüdü yapılarak Arazi Geliştirme Planı hazırlanmış, yapılan toprak analiz ve testleri sonucunda zarar görmüş alanların sebepleri ve çözüm önerileri belirlenmiştir. Sıfır-düşük masraflı olan çalışmalar uygulanarak iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Mevcuttaki yeşil alanlarımızda yapılan peyzaj tasarımında yerel ve az su harcayan bitkiler tercih edilerek hem biyoçeşitlilik sağlanmış hem de peyzaj sulaması için harcanacak su miktarı asgari seviyeye indirilmiştir.
 • Bina kullanıcılarına (personel ve yolculara) ulaşım anketi düzenlenerek, Sabiha Gökçen’e çalışanlarımızın ulaşım şekilleri detaylıca değerlendirilmiş ve toplu ulaşım imkanlarında potansiyel iyileştirmeler ele alınmıştır.
 • Bina kullanıcılarına (personel ve yolculara) termal konfor anketi düzenlenerek, olumlu ve olumsuz yönler değerlendirilmiş; gerekli görülen sistem ve bölgelerde iyileştirmeler yapılarak kullanıcı memnuniyeti arttırılmıştır.
 • Sigara içme alanları tanımlanıp yönlendirme tabelaları ile kullanıcılar bilgilendirilerek, bina giriş-çıkışlarında kirli hava sahası minimuma indirilmiştir.
 • Bina girişlerinde uzun paspas sistemleri eklenerek dışarıdan insan ayakkabısı ile taşınan kirlilik azaltılmış, iç hava kalitesinin korunmasına destek olunmuştur.
 • Binada mevcutta uygulanan atık yönetimi etüt edilip, potansiyel iyileştirmeler saptanmış ve geliştirilmiştir. Geri dönüştürülebilir atıkların çöp döküm sahalarna gitmesi önlenmiş, doğal kaynakların korunmasına destek olunmuştur.
 • Bina işletim süreçlerindeki mevcut prosedürler sürdürülebilirlik kriterleri açısından değerlendirilerek, potansiyel çevreci ürünlerin kullanımına geçilmiştir.