Hakkımızda

Kalite ve Çevre Politikamız

 • Firma olarak vermiş olduğumuz “Yeşil Bina Danışmanlığı, Enerji Modellemesi, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Eğitim Faaliyetleri” kapsamında yerel ve uluslararası standartlara, en iyi uygulama örneklerine ve de müşteri koşul ve gerekliliklerine uygun olarak hizmet vermek, her daim hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Firma olarak vermiş olduğumuz “Yeşil Bina Danışmanlığı, Enerji Modellemesi, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Eğitim Faaliyetleri” hizmetlerini ilgili iş programına uygun şekilde hedeflenen süreler içerisinde bitirmek,
 • Müşteri beklentilerinin üzerine geçmeyi temel politika olarak benimsemek, hedeflere ulaşma yolunda etkin ve verimli bir entegre yönetim sistemin uygulamak ve sistemi sürekli iyileştirmek için gerekli kaynakları kullanmak,
 • Yürürlükteki çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikler ile hizmet verilen müşterilerin özel koşul ve gerekliliklerine uymak,
 • Enerji ve su gibi doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Atıkların geri dönüşümüne önem vererek atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri kazanımını sağlamak,
 • İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda ortaya çıkan iyileştirme faaliyetlerinin takibini ve uygulamasını tüm bulunmalarını çalışanlarda alışkanlık haline getirmek,
 • Çözüm ortaklarımızın, kanunlara ve ALTENSİS’in Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerinin yöntem ve ilkelerine uymalarını sağlamak,
 • Gerekli tüm kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma kriterlerinden taviz vermeyecek şekilde kontrol ve takip sistemlerini kurmak, bu sistemleri eksiksiz uygulamak ve çözüm ortaklarına da uygulattırmak,
 • Çalışanlarımızı sürekli eğitimlerle geliştirmek, kalite bilincinin her kademede yerleşmesini sağlayarak atılan her adımda ve alınan tüm kararlarda ALTENSİS personeli olmanın yüklediği sorumluluk bilinci ile hareket edilerek elde edilen başarılar ile sektördeki rekabet gücümüzün ve saygınlığımızın artmasına katkı sağlamak,
 • Personelin ALTENSİS çalışanı olmaktan dolayı kendisini mutlu hissetmesini ve gurur duymasını sağlamak.

ALTENSİS Yönetim Ekibi