• Gold

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Proje Sahibi Cathay Group Kapalı Alanı 11500 m2
Projenin Yeri Küçükçekmece, İstanbul Sertifika Tipi LEED GOLD

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Proje Sahibi Cathay Group
Projenin Yeri Küçükçekmece, İstanbul
Kapalı Alanı 11500 m2
Sertifika Tipi LEED GOLD

Basın Ekspres Yolu, Güneşli E-5, TEM ve sahil yolunu birbirine bağlayan Nivo İstanbul projesinin B Blok Residence binası LEED v2009 New Construction (Yeni Yapılar) kategorisinin GOLD seviyesinde sertifika almaya hak kazanmıştır.

Nivo İstanbul B Blok birçok çevre ve insan dostu uygulamayı bünyesinde barındırmaktadır. Çatı bahçelerine, açık sosyalleşme ve spor alanlarına yer verilen kampüs alanında kullanıcıların çevre ile teması güçlenmekte ve harekete teşvik sağlamaktadır. B Blok peyzajında az su tüketen ve yerel bitkilere ağırlık verilmiştir. Çatıda ve peyzaj sert zeminlerinde açık renkli malzemelerin kullanılması ile yapılaşmanın neden olacağı ısı adası etkisi azaltılmış, çevre ile uyum yakalanmıştır.

Binada daha az enerji ve su tüketecek sistemlerin kullanılması ve iç hava kalitesini arttıracak tasarım ve çözümler oluşturulması hedeflenmiştir. Projede enerji tasarruflu cihaz ve sistemler kullanılmıştır. Bu sayede binanın enerji tüketiminde %22‘ den fazla tasarruf sağlanmış. İç mekan su tüketimi %35’ ten fazla azaltılmıştır.

Binada kullanılan inşaat malzemelerinde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanlar öncelikli olarak tercih edilmiştir. İşletme sürecinde ortaya çıkacak geri dönüştürülebilir yapıdaki atıkları evsel atıklardan ayırmak için her katta geri dönüştürülebilir atık noktaları ve bodrum katta bir adet ana toplama odası sağlanmıştır. Tüm bu uygulamalar ile kaynakların gereksiz tüketiminin önüne geçilebilecektir.

İnşaat sırasında alınan önlemler ve düşük emisyon salınımlı malzeme seçimi ile kullanıcılar için iç hava kalitesi sağlanmıştır. Bina sakinlerinin gün ışığından ve manzara görüşünden optimum düzeyde faydalanmalarına dikkat edilmiştir.

Projede hem harekete teşvik olması hem de karbon salınımının azaltılması amacı ile bisiklet park yerleri ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları sağlanmıştır.