• Certified
  • Silver

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Proje Sahibi Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. Kapalı Alanı 17.400 m2
Projenin Yeri İstanbul Sertifika Tipi LEED v4 BDC

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Proje Sahibi Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.
Projenin Yeri İstanbul
Kapalı Alanı 17.400 m2
Sertifika Tipi LEED v4 BDC

İstanbul Havalimanı içinde bulunanan Havaş İstasyon Binası Silver, Geçici Depolama Binası ise Certified seviyesinde sertifika almaya hak kazanmıştır.  Projede birçok çevre ve insan dostu özellik proje tasarım ve inşaat süreçlerine entegre edilmiştir.

İnşaat süreci boyunca çevreye ve doğaya verilen zararı minimuma indirmek için Erozyon ve Sedimentasyon kontrolü planı geliştirilmiş; su ve inşaat kirliliğini önlemek için önlemler alınmıştır. Ortaya çıkan atıkların geri dönüşüm ve yeniden kullanımı sağlanarak atık miktarı azaltılmıştır.

Cam seçimi, elektro-mekanik sistem seçimleri ve aydınlatma sistemleri tasarımı uluslararası standartların üzerinde yapılarak bina enerji verimliliği arttırılmıştır. su tüketimi düşük, verimli armatürlerin kullanımı ile su tüketiminde %20’den fazla verimlilik sağlanmıştır. Yerel ve adapte bitkiler ile verimli sulama sistemlerinin kullanımı ile sulama için harcanan su tüketimi azaltılmıştır.

İç hava kalitesini arttırmak için mahallere verilen taze miktarları ASHRAE 62.1 standardının üzerinde tutulmuş, düşük emisyonlu malzemeler tercih edilmiş ve termal konfor koşulları gözetilmiştir