• Platinum

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Proje Sahibi Tekfen İnşaat Kapalı Alanı 2,775 m2
Projenin Yeri Ceyhan, Adana Sertifika Tipi LEED PLATINUM

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Proje Sahibi Tekfen İnşaat
Projenin Yeri Ceyhan, Adana
Kapalı Alanı 2,775 m2
Sertifika Tipi LEED PLATINUM

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Güney Anadolu Makina Onarım ve Ambar Tesisleri’nde yer alan FNN Sürdürülebilirlik Merkezi LEED v4 Building Design and Construction: New Construction & Major Renovation kategorisinde Platin seviyesinde sertifika almaya hak kazanmıştır. Projede birçok çevre ve insan dostu özellik proje tasarım ve inşaat süreçlerine entegre edilmiştir.

Su ve enerji kaynaklarının kullanımına dair proje sorumlularıyla birlikte projenin ilk aşamalarında ön verimlilik analizleri gerçekleştirilmiş ve proje tasarımı bu veriler ile yönlenmiştir. Çevre dostu araç kullanımını desteklemek için otopark alanlarına elektrikli araç şarj istasyonları yerleştirilmiş ve düşük emisyonlu araçlar için öncelikli park yerleri ayrılmıştır. Projede sağlanan bisiklet parkları ile araç kullanımından kaynaklı emisyon azaltılmaya çalışılmıştır.

Isı adası etkisini azaltmak için çatı ve sert zeminlerde açık renkli kaplama malzemeleri tercih edilmiştir. Çevre ve cephe aydınlatma armatürleri gökyüzü ve arazi dışına ışık kaçışı olmayacak şekilde seçilmiş ve konumlandırılmıştır. Bina arazisinde, inşaat esnasında ve sonrasında doğal yaşamın korunmasına azami ölçüde dikkat edilmiştir. Yeşil çatı uygulaması ile bitkilendirilmiş alan miktarı arttırılmıştır. Yapılaşmanın altyapıya ve özelikle yağmur suyu şebekesine getireceği yükün en az indirgenmesi için sert zeminlerin oranı düşük tutularak, mümkün olduğunca geçirgen yüzeyler kullanılmıştır. Yoğuşma suyu ve yağmur suyunun toplanarak, rezervuar ve bahçe sulamada tekrardan değerlendirilmesi ile su tasarrufu konusunda önemli bir adım atılmıştır.

Proje kapsamında kullanılan tüm servis sistemlerinde enerji verimliliğine önem verilmiştir. Aydınlatma armatürleri, ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma – mekanik otomasyon tasarım ve seçimlerinde Amerikan enerji verimliliği standardı (ASHRAE 90.1.2010) gereklilikleri ön planda tutulmuştur. Çatı alanına yerleştirilen güneş panelleri ile binanın operasyonu esnasında enerji tüketimi en aza indirilmesi hedeflenmiştir.

Binanın inşaatı sırasında çıkan atıkların büyük bir kısmı geri dönüşüme ve/veya geri kullanıma gönderilerek atık sahasına giden miktar önemli ölçüde azaltılmıştır. Bu kapsamda inşaat sürecinde çıkan tüm evsel atıklar, geri dönüştürülebilir atıklar düzenli olarak takip edilmiştir. Binada kullanılan inşaat malzemelerinde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanlar öncelikli olarak tercih edilmiştir.

Binada inşaat esnasında iç mekanlarda kullanılan yapı kimyasallarının içeriğindeki VOC (uçucu organik zararlı bileşik) oranlarının uluslararası limitlere uygunluğu kontrol edilmiştir. İç mekanların havalandırması için ASHRAE 62.1-2010 standardına uygun olarak gerekli tasarım kriterleri projeye entegre edilmiştir. Bina tasarımında iç mekan yerleşimi planlanırken sık kullanılan alanlardaki bina sakinlerinin gün ışığından ve manzara görüşünden optimum düzeyde faydalanmalarına dikkat edilmiştir.