• Platinum

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Proje Sahibi CK Architecture Interiors Kapalı Alanı 513 m²
Projenin Yeri Çeşme, İzmir Sertifika Tipi LEED v4 BD+C: New Construction

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Proje Sahibi CK Architecture Interiors
Projenin Yeri Çeşme, İzmir
Kapalı Alanı 513 m²
Sertifika Tipi LEED v4 BD+C: New Construction

CK Design House LEED v4 Building Design and Construction: New Construction kategorisinde Platin seviyesinde sertifika almaya hak kazanmıştır. Konsept tasarım aşamasından itibaren sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ilerleyen ve tamamlanan CK Design House sağlıklı ve modern bir çalışma ve yaşam alanı sunmayı hedeflemiştir.

Çeşme’de yer alan CK Design House projesinde çevre dostu elektrikli araçlar için elektrik şarj istasyonları yerleştirilerek elektrikli araç kullanımı için alt yapı sağlanmıştır. Alternatif ulaşım imkanlarını teşvik etmek amacıyla bisiklet park yerleri projeye dahil edilmiştir.

Proje sağlıklı ve ekolojik bir yaşam çevresi oluşturma prensibiyle ele alınmıştır ve bölgede ısı adası etkisine neden olmamak için yüzey bitiş malzeme seçimlerinde açık renklere ağırlık verilmiş, yeşil alanlar oluşturulmuş ve güneş panelleri ile temiz enerji kullanımı desteklenmiştir. Proje arazisinde bitkilendirme bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun türlerde yapılmıştır. Dış mekan aydınlatmasında ışık kirliliğinin önlenmesi birincil öncelik olarak ele alınmış, ışık kaçışlarını azaltma yönünde uygulama yapılmıştır.

CK Design House proje alanı genelinde çatı ve diğer sert zemin alanlarından yağmur suyu toplanmakta ve depolanan su peyzaj sulamasında kullanılmaktadır. Ek olarak, projede yer verilen yeşil alan ve geçirgenliği yüksek zemin malzemesi uygulamaları ile ani bir yağışta şebekeye binecek yağmur suyu miktarı azaltılmıştır. Binada verimli ve konforlu su armatürleri kullanılması ile kullanıcı konforundan ödün vermeden uluslararası standartlarda su verimliliği sağlamaktadır. Lavabolar ve duşlardan toplanılan gri su arıtılarak rezervuarlarda kullanılmakta ve proje genelinde iç mekanda %65’ten fazla su tasarrufu sağlanmaktadır.

Proje kapsamında kullanılan tüm servis sistemlerinde enerji verimliliğine önem verilmiştir. Aydınlatma armatürleri, ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma – mekanik otomasyon tasarım ve seçimlerinde Amerikan enerji verimliliği standardı (ASHRAE 90.1.2010) gereklilikleri ön planda tutulmuştur. Çatı alanına yerleştirilen güneş panelleri ile binanın operasyonu esnasında enerji tüketimi en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Yenilenebilir enerji sistemlerinin de kullanımıyla %45’in üzerinde enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bina çatısında uygulanan PV (Güneş Enerji) sistemleri ile binanın yıllık enerji tüketiminin yaklaşık %33’ünün karşılanması öngörülmektedir. Bu uygulama ile binanın şebekeye olan yükü azaltılarak temiz enerji üretimi sağlanmıştır.

Binada kullanılan inşaat malzemelerinde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanlar öncelikli olarak tercih edilmiştir. Binanın inşaatında maliyet olarak %30’dan fazlası öncü hammadde çıkarım yöntemleriyle elde edilen (geri dönüştürülmüş içerik, yerel içerik, atık geri alma programı vb) ve sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip ürünlerden seçilmiştir. İnşaat kalıpları yeniden işlev kazandırılarak iç mekanda duvar kaplama malzemesi olarak kullanılmıştır. Binada kullanılan malzeme ve yapım teknikleri ile Yaşam Döngüsü Analizi gerçekleştirilmiştir ve çevresel performansı yüksek ürünlerin kullanımı sayesinde küresel ısınma etkisinin azaltılabildiği görülmüştür.

Bina kullanıcılarının ve içerisinde yaşayacak kişilerin konforu ve sağlığı LEED sisteminin değerlendirdiği ana öğelerdendir. Bu kapsamda binada inşaat esnasında iç mekanlarda uygulanan yapı kimyasalları (boya, astar, yapıştırıcı, macun gibi) ve kaplama malzemelerine ilişkin kararlar verilirken içeriğindeki VOC (uçucu organik zararlı bileşik) oranlarının uluslararası limitlere uygun olmasına dikkat edilmiştir.

İç mekanların havalandırması için ASHRAE 62.1.2010 standardına uygun olarak gerekli tasarım kriterleri projeye entegre edilmiş, bina kullanıcılarının sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamaları öngörülmüştür. İç mekan termal konfor tasarımı ASHRAE 55 standardına uygun olarak yapılmıştır. Isıtma ve aydınlatma sistemlerinde bireysel kontrole imkan verilerek hem enerji tasarrufu hem de iç ortam yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Bina tasarımında iç mekanda yerleşim yapılırken sık kullanılan alanlardaki bina sakinlerinin günışığına ve manzaraya erişimi dikkate alınmıştır.