Ytong Aktüel, Ekim 2017

EMRE ILICALI: “Kentsel dönüşüm süreciyle birlikte makro ölçekte bir değişime girecek olan büyük kentlerde, yeşil bina değerlendirme sistemlerinin standartlarının uygulanmasıyla sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulabilir”

Altensis Kurucu Ortağı Emre llıcalı’nın Yeşil Yapı Kataloğu’ndaki makalesinden kısaltılarak alınmıştır. Ülkemizde 2008 yılından beri artan bir ivmeyle yeşil binalar, enerji verimliliği, inşaatın ve yapılaşmanın çevresel boyutları bir şekilde sorgulanıyor. Tabi bu kadar geniş bir kapsamda ele alınan bu konu beraberinde birçok kavram kargaşasını da beraberinde getiriyor. Yeşil bina nedir? Yeşil binanın maliyeti ne kadardır? Teşvik var mıdır? Gibi soruların yanı sıra, yeşil binaların nasıl denetleneceği ve tasdik edileceğiyle ilgili hem mevcut değerlendirme sistemleri (LEED, BREEAM v.s.) hem de bundan sonra ülkemizde oluşabilecek yerel sistemler sürekli gündemde tutuluyor.

Günümüzde tüm dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde yeşil binalar oldukça popüler bir hale geldi. Tüm dünyada artan bu ilginin ülkemize yansımaması elbette beklenemezdi.
Ülkemizde de 2008 yılından beri artan bir ivmeyle yeşil binalar, enerji verimliliği, inşaatın ve yapılaşmanın çevresel boyutları bir şekilde sorgulanıyor. Tabi bu kadar geniş bir kapsamda ele alınan bu konu beraberinde birçok kavram kargaşasını da beraberinde getiriyor. Yeşil bina nedir? Yeşil binanın maliyeti ne kadardır? Teşvik var mıdır? Gibi soruların yanı sıra, yeşil binaların nasıl denetleneceği ve tasdik edileceğiyle ilgili hem mevcut değerlendirme sistemleri (LEED, BREEAM v.s.) hem de bundan sonra ülkemizde oluşabilecek yerel sistemler sürekli gündemde tutuluyor.
Özellikle yeşil binalar ve sertifikalandırma sistemleriyle ilgili sayısız araştırma, yayın makale yapıldı. Bu konular defalarca birçok yerde tartışıldı ve artık günümüzde bu işlerin kıyısında köşesinde olup da yeşil bina ve sertifika sistemlerinden, bunların çevremize, insan sağlığı ve konforu ile karbon emisyonlarının azaltılmasına olan katkısından haberi olmayan insan sayısı giderek azalıyor.
Günümüz itibariyle ülkemizde sertifikalı 196, sertifika süreci devam eden 200 ün üzerinde yeşil bina projesi bulunmaktadır. Türkiye için bu rakamlar oldukça düşük kalmaktadır.
2012 yılında başlayan ve önümüzdeki senelerde ivmelenerek devam edecek olan kentsel dönüşüm olarak tanımlanan süreçte, yeşil binalara çok daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Bu konunun mutlaka yerel mevzuatlara girmesi, yeşil bina kriterlerinin standart hale gelmesi bu sayının hızlıca artmasını sağlayacaktır.

Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz.

Genel için tıklayın