• Gold

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Commissioning, Enerji Modellemesi, Günışığı Modellemesi

Proje Sahibi Kütük Mermer Sanayi ve Tic. A.Ş. Kapalı Alanı 4,780 m2
Projenin Yeri Altunizade, İstanbul Sertifika Tipi New Construction

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Commissioning, Enerji Modellemesi, Günışığı Modellemesi

Proje Sahibi Kütük Mermer Sanayi ve Tic. A.Ş.
Projenin Yeri Altunizade, İstanbul
Kapalı Alanı 4,780 m2
Sertifika Tipi New Construction

Altunizade’de yer alan Vega İş Merkezi, LEED GOLD sertifikası almaya hak kazanmıştır. Projede, tasarım aşamasından inşaat süreci tamamlanana kadar sürdürülebilirlik kriterleri dikkate alınarak bu yönde çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar arasında büyük önem verilen su ve enerji verimliliği konusu, tasarruflu armatürler ve uluslar arası standartlara uygun mekanik ekipman seçimleriyle başarılı bir şekilde çözümlenmiştir. Kullanıcı sağlığı ve konforunu arttırmak için iç mekanda VOC (uçucu organik bileşen) içeriği düşük malzemeler kullanılmıştır. Ayrıca geri dönüşümlü ve yerel malzeme kullanımına önem verilmiş, doğal aydınlatma ve havalandırmadan maksimum fayda sağlayacak şekilde tasarım yapılmıştır.

Projede alternatif ulaşım seçeneklerini desteklemek ve araç kullanımı kaynaklı CO2 emisyon miktarını azaltmak için bisiklet parkları ve düşük emisyonlu araçlar için ayrılmış öncelikli araç park yerleri oluşturulmuş ve elektrikli araç şarj istasyonları yerleştirilmiştir. Su tasarrufunu arttırmak için su tüketimi az olan bitkiler kullanılmış, çatı ve sert zeminlerden toplanan yağmur suyu bir depoda toplanarak sulama sisteminde kullanılmıştır. İnşaat süreci boyunca ortaya çıkan atıklar geri dönüşüm ve yeniden kullanımı sağlanarak atık miktarı azaltılmıştır. Ayrıca, inşaat sırasında su kaynaklarının kirlenmesini ve toz oluşumunu engellemek için Erozyon ve Sedimentasyon Planı oluşturularak takip edilmiştir.

Detaylı bilgi için; Vega İş Merkezi