• Gold

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Proje Sahibi BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Kapalı Alanı 5.500 m2
Projenin Yeri Ataşehir, İstanbul Sertifika Tipi LEED for Commercial Interiors

Altensis'in Verdiği Hizmetler

Proje Sahibi BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Projenin Yeri Ataşehir, İstanbul
Kapalı Alanı 5.500 m2
Sertifika Tipi LEED for Commercial Interiors

Nidakule Ataşehir Kuzey binası içinde yer alan BASF TURK HEADQUARTERS, LEED v4 ID+C: Commercial Interior kategorisinde Gold seviyesinde sertifika almaya hak kazanmıştır. Bu doğrultuda birçok çevreci özellik proje tasarımına ve inşaat sürecine entegre edilmiştir. Konsept proje aşamasından itibaren sürdürülebilirlik kriterlerini temel alarak tasarlanan ve inşa edilen BASF TURK HEADQUARTERS projesi sağlıklı ve modern bir çalışma çevresi oluşturmayı hedeflemiştir.

Bina yer seçiminde, yakın çevresinde birçok imkanlar ve toplu taşıma olanağı bulundurması, azaltılmış araç park yerleri ve projede yer alan bisiklet park yerleriyle bisiklet kullanımına teşvik etmesi etkili olmuştur. Kendisi de LEED Gold adayı olan binada, cephe katmanları ve cam seçiminde enerji kriterleri göz önüne alınmış, verimli HVAC ve tesisat sistemleri tasarlanmıştır.

BASF TURK HEADQUARTERS projesinde verimli su armatürleri kullanılarak su tüketimi %30’un üzerinde azaltılmıştır.  Aydınlatma enerjisinde %30’a yakın tasarruf sağlanmıştır. Kullanılan yapı malzemelerinde üretim safhalarından itibaren çevreye etkisi azaltılmış olan ürünler ‘Çevresel Ürün Beyanı’ olan yani EPD belgeli ürünler tercih edilmiştir. Malzemelerde toplamda %20’den fazla oranda geri dönüştürülmüş içerik kullanılarak doğal kaynak kullanımı azaltılmıştır. İç hava kalitesini artırmak için mekanik sistemler mekana %30 artırılmış taze hava verecek şekilde tasarlanmıştır.

Tüm yapı malzemeleri, zararlı uçucu organik içerik bulundurmamaları açısından, doğrudan kullanıcının sağlık durumları düşünülerek seçilmiştir. Bu amaçla kullanılan malzemelerin %50’den fazlası düşük emisyonlu olacak şekilde seçilmiştir. Bunların yanı sıra, mekanda iç mekân görüş kalitesine önem verilmiştir. Açık ofis planlaması sayesinde kullanılan mekanların %75’inden fazlası kullanıcılara oturdukları yerden geniş görüş imkanı sunmaktadır. Aydınlatmada tasarım ve ürün seçimleri ile LEED Aydınlatma Kalitesi gerekleri sağlanmıştır.

Ayrıca, inşaat sırasında da oluşabilecek çevresel kirlilik için önlemler alınmış, çevre kirliliğine neden olacak faktörler en aza indirgenmiştir.

Dikkat Çeken Yeşil Özellikler

  • Toplu taşımaya erişim
  • Su tüketim verimliliği
  • Aydınlatma tasarrufu
  • Çevreye etkisi en az olan malzeme seçimleri
  • Malzemelerde kaynak kullanımının azaltılması
  • Düşük emisyonlu malzeme kullanımı
  • Açık ofis planlaması ile iç mekanda görüş kalitesi
  • Aydınlatma kalitesi